ارسال میانبر (shortcut) اکسل بر روی صفحه دسکتاپ

بر روی Microsoft Office کلیک کرده و بر روی  Microsoft Office Excel 2007 راست کلیک کنید و  گزینه Desktop (Create Shortcut) را انتخاب کنید.

آیکون اکسل به صفحه دستکتاپ اضافه می شود .